gs1 databar stablet retningsbestemt komposit

eksempel :

klar